Роботот

  • Роботот што мете

    Роботот што мете

    Роботот за метење е еден вид интелигентна автоматска опрема за метење.Со метежот роботот може да ве ослободи од ослободувањето на рацете, не само поради болката при метење на подот, не само што заштедите напор туку и грижите.Денешните роботи се паметни, а некои имаат камери кои ви дозволуваат да го гледате вашиот дом од далечина.