Медицински и санитарни

  • 75-инчен интерактивен таблет за реклами

    75-инчен интерактивен таблет за реклами

    Проширување на малопродажните „акции“ со можност да се избере и да се избере што да се игра и може да се промени прикажаната содржина во секоја прилика и да се активира атмосферата. , Заработете можност да „ви дадете дополнителни пари“ и да заштедите оперативни трошоци, да ги ажурирате информациите навремено и да го олесните создавањето неверојатни ефекти.